I Carrera Popular Tierra Pinares - Iscar. 11/11/2012